Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Xem nội dung chi tiết tại đây