Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bạch Thông năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây