Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây