Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất gồm 01 lô đất tại Khu dân cư Cẩm Giàng, xã Cẩm Giàng và 20 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem nội dung chi tiết tại đây