Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng 18 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây