Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Bạch Thông năm 2023

0

Xem nội dung chi tiết tại đây