Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Xem nội dung chi tiết tại đây