Thông báo danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Phụ lục kèm thông báo