Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây