THÔNG BÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY (TỪ NGÀY 20-26/4/2020 )

Xem nội dung chi tiết tại đây: