THÔNG BÁO CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY (TỪ NGÀY 13-19/4/2020 )

Xem nội dung chi tiết tại đây: