Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu tiêu cực trong hoạt động công vụ

Xem nội dung chi tiết tại đây