Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 09 lô đất khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

0

Xem chi tiết Thông báo tại đây!