Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 09 lô đất khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết Thông báo tại đây!