Thôn Tổng Mú, xã Dương Phong đóng góp tiền mở rộng đường giao thông

Mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, vừa qua 08 hộ dân thôn Tổng Mú, xã Dương Phong đã đóng góp trên 80 triệu đồng để mở rộng đường giao thông liên thôn.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thôn đã vận động tuyên truyền để các hộ thấy được lợi ích của việc mở rộng đường, dựa trên cơ sở thực tế đi lại, hưởng lợi phát triển kinh tế của từng hộ để phân chia định mức đóng góp. Nhờ sự đồng thuận, bà con đã đóng góp tiền thuê máy xúc và hiến hơn 200m2 đất vườn và ngày công lao động để mở rộng tuyến đường với chiều dài trên 1000m, rộng trên 3m, sau gần nửa tháng thi công đến nay tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Được biết tuyến đường hoàn thành không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của 08 hộ dân trong thôn, mà còn phục vụ cho việc phát triển kinh tế của người dân, trong đó có trên 2 ha trồng cây cam, quýt, gần 20 ha rừng mỡ của người dân sắp đến thời kỳ cho khai thác./.