Thôn Thủy Điện tổ chức ngày Hội đại đoàn kết

0

Thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2018), ngày 02/11/2018, thôn Thuỷ Điện, xã Vi Hương tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết, đây là thôn được xã Vi Hương chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2018. Dự ngày hội có đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại ngày hội

Thôn Thuỷ Điện hiện có 60 hộ gia đình, phần lớn là dân tộc Dao, trong  năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đến nay đời sống của các hộ gia đình khá ổn định, thôn không có học sinh bỏ học, không có người sinh con thứ 3. Người dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc…Qua bình xét năm 2018 thôn có trên 93% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 22%  hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 6 năm liên tục….

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 thôn phấn đấu có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu thôn văn hóa năm thứ 7. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, duy trì an ninh trật tự, không có người vi phạm pháp luật…/.