Thôn Phiêng An II tổ chức ngày hội Đại Đoàn Kết.

Hòa trong khí thế sôi nổi cùng nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18-11-1930/18-11-2014), thôn Phiêng An II đã long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Phiêng An II , xã Quang Thuận có 13 hộ là đồng bào dân tộc dao  đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo ít năm về trước còn chiếm tới 25%. Song bước sang năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là đợt phát động thi đua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, người dân thôn đã chủ động trong việc chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào trồng, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt như cây Ổi lai lê, Cây Chè, cây cam, quýt.  Song song với phát triển kinh tế, người dân thôn phiêng An II đã tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM. Huy động nhân dân làm đường bê tông nội thôn. Hàng tháng, người dân còn tổ chức làm vệ sinh môi trường trong thôn. Trong năm 2014, toàn thôn Phiêng An II đã bình xét được 10 hộ đạt Gia đình văn hóa, trong đó có 7 hộ đạt danh hiệu 9 năm liền… nhờ đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, đến nay thôn không còn họ nghèo, trong thôn không còn nhà tranh tre dột nát, nhà tạm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc mà còn là dịp để bà con cùng nhìn lại những việc đã và chưa làm được, qua đó phát huy những mặt đạt được và tiếp tục khắc phục những mặt chưa làm được; đề ra những chỉ tiêu cụ thể để thực hiện; quan trọng hơn đây cũng là dịp để bà con phát huy tình làng nghĩa xóm, quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cùng hướng tới mục tiêu mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.