Thôn Nà Xỏm xã Cẩm Giàng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 11/11/2015, thôn Nà Xỏm, xã Cẩm Giàng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2015). Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn xã Cẩm Giàng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã Cẩm Giàng và đông đảo bà con nhân dân trong thôn. Đây là thôn được xã chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn xã.

Trong năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã cùng nhau đoàn kết trong phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa, văn nghệ được bà con nhiệt tình hưởng ứng và hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt 10 nội dung tiêu chí của cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao. Thôn có 30 hộ với 119 nhân khẩu, bình quân thu nhập từ 18  đến 20 triệu đồng/người/ năm, bình quân lương thực 500kg/người/năm; 100% hộ gia đình có đầy đủ tiện nghị sinh hoạt. Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. An ninh chính trị, trật tự trong tổ được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và từng bước đi vào chiều sâu. Từ đó nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong thôn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo tốt các quy định trong việc cưới, tang, lễ hội, trong quan hệ ứng xử, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó. Đặc biệt, trong thôn có nhiều cá nhân góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí trong các phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2015, 100% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và gia đình hiếu học, trong đó có 5 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, thôn được công nhận khu dân cư văn hóa 2 năm liền.

Trong năm 2016, thôn tiếp tục phấn đấu các tiêu chí, phối hợp với các đoàn thể tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, thực hiện tốt các chủ trương đưởng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt từ 95% trở lên, phấn đấu xây dựng nhà họp thôn để nhân dân trong thôn có nơi sinh hoạt và tổ chức các hoạt động. Nhân dịp này, Ban mặt trận thôn đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa năm 2016 và được 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện./.