Thôn Nà Tà xã Tú Trĩ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

0

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), ngày 04/11 tại thôn Nà Tà xã Tú Trĩ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là thôn được xã chọn làm điểm để tổ chức ngày hội. Đến dự có đại diện UBMTTQ huyện, lãnh đạo xã và toàn thể bà con nhân dân thôn Nà Tà.

Thôn Nà Tà có 31 hộ với hơn 100 nhân khẩu. Những năm qua, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, nhờ đó bộ mặt nông thôn vùng cao nơi đây từng bước khởi sắc. Người dân trong thôn tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Năm 2017, trong thôn không có vụ việc lớn xảy ra, khối đại đoàn kết các dân tộc luôn được duy trì ổn định, công tác chăm lo đời sống của nhân dân được đảm bảo. Trong năm, nhân dân đã đóng góp gần 300 ngày công để đổ bê tông đường giao thông nông thôn. Người dân trong thôn thực hiện tốt các hương ước, quy ước mà thôn đề ra, trong thôn không còn tình trang tảo thôn. Qua bình xét, năm 2017, thôn có 31/34 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 20 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Trong thời gian tới bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thâm canh, tăng vụ, đưa các giống mới năng suất cao vào sản xuất; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, góp phần đưa xã Tú Trĩ hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn.