Thôn Nà Rào xã Nguyên Phúc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 04/11/2017, Thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 (18/11/1930-18/11/2017). Dự ngày hội có Bà Trần Thị Nhung, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn xã Nguyên Phúc, con em trưởng thành xa quê, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã Nguyên Phúc và đông đảo bà con nhân dân thôn. Đây là thôn được xã chọn làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết trên đại bàn xã.

Trong năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã cùng nhau đoàn kết, trong phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa, văn nghệ được bà con nhiệt tình hưởng ứng và hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt 5 nội dung, 10 tiêu chí của cuộc vận động. Đặc biệt, thôn đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10 ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện nay, thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc có 90 hộ với 380 nhân khẩu, qua bình xét cuối năm 2017 đã có 84 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 16 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền và 4 hộ đạt gia đình tiêu biểu, thôn đạt thôn văn hóa năm 2017.  Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. An ninh chính trị, trật tự trong thôn được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Nhận dịp này, Ban mặt trận thôn đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa năm 2018 và được 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện./.