Thôn Nà Phát xã Tú Trĩ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 02/11/2014, thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014 (18/11/1930-18/11/2014). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công an huyện, phòng Văn hóa – TT huyện, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Tú Trĩ và đông đảo bà con nhân dân trong thôn.

Trong không khí sôi nổi của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11); đây là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương nói chung, ở thôn Nà Phát nói riêng; đồng thời, tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết,vững mạnh. Trong năm qua, bà con trong thôn đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao. Thôn có 58 hộ với 217 nhân khẩu, hiện nay chỉ còn 5 hộ nghèo, bình quân thu nhập 10 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực 443kg/người/năm; 100% hộ gia đình có xe máy. Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. An ninh chính trị, trật tự trong tổ được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Đời sống văn hóa mới tiếp tục được đẩy mạnh và từng bước đi vào chiều sâu, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó gây được nhận thức tốt trong mỗi cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong thôn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo tốt các quy định trong việc cưới, tang, lễ hội, trong quan hệ ứng xử, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó. Trong năm 2014, có 45 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 14 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, thôn được công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm liền. Nhận dịp này, Ban Mặt trận thôn đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa năm 2015 và được 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện.