Thôn Nà Pái, xã Vi Hương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Thiết thực kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013). Ngày 18/11/2013 thôn Nà Pái xã Vi Hương đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

 Ngày Hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2013 tại thôn Nà Pái, xã Vi Hương

       Dự và chung vui với nhân dân thôn Nà Pái, xã Vi Hương có đồng chí Hà Đức Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện UBMT TQ huyện cùng cấp Ủy, Chính quyền địa phương đã đến dự.

       Thôn Nà Pái hiện có 84 hộ dân – Trong năm qua, nhân dân thôn Nà Pái đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đoàn kết phấn đấu phát triển kinh tế, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp thi đua xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách với người có công; tích cực đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường… do đó trong những năm gần đây, sản lượng lương thực liên tục tăng đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hiện nay thôn chỉ còn một hộ nghèo, không còn hộ đói; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn. Qua bình xét kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2013 toàn thôn có 67/84 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 79 %, trong đó có 24 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục.  

       Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hà Đức Tuyến đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Nà Pái, xã Vi Hương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng xác định thế mạnh của địa phương để lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông – lâm – nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.