Thôn Nà Pái tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Bắt Thôn Nà Pái xã Vi Hương đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo UBND xã Vi Hương và đông đảo bà con trong thôn.

Tại Ngày hội, các đồng chí đại biểu và bà con trong thôn đã nghe ôn lại truyền thống vẻ vang 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014); báo cáo kết quả đạt được trong năm qua. Thôn có 84 hộ với 375 nhân khẩu, nhân dân thôn Nà Pái đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, “Ngày vì người nghèo”; hưởng ứng xây dựng các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu; Cùng nhau đoàn kết ,giúp nhau phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ thương mại…, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, đời sống ngày càng được ổn định. Thôn không còn hộ nghèo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp hơn. Nhân dân trong thôn luôn tuyên truyền và vận động nhau thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, mọi người luôn đoàn kết thương yêu lẫn nhau, 79/84 hộ gia đình trong thôn đạt gia đình văn hoá năm 2014. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc mà còn là dịp để bà con cùng nhìn lại những việc đã và chưa làm được, qua đó phát huy những mặt đạt được và tiếp tục khắc phục những mặt chưa làm được; đề ra những chỉ tiêu cụ thể để thực hiện; quan trọng hơn đây cũng là dịp để bà con phát huy tình làng nghĩa xóm, quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cùng hướng tới mục tiêu mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.