Thôn Nà Lồm xã Đôn Phong được đầu tư xây dựng cầu

0

Từ nguồn vốn chương trình 135. Tháng 11 năm 2013 thôn Nà Lồm xã Đôn Phong đã được đầu tư trên 1 tỷ đồng để xây dựng một cầu bê tông hai nhịp.

Công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2013, có chiều dài hơn 12 mét, rộng 3 mét được xây dựng kiên cố bằng bê tông. Công trình do Ban quản lý các dự án huyện làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Cường Thịnh đảm nhiệm thi công. Hiện nay cầu đã được đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ phục vụ tốt hơn việc đi lại của bà con nhân dân thôn Nà Lồm, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế cho bà con trong thôn ngày một nâng cao. Công trình được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu buôn bán với các địa phương khác được dễ dàng hơn.