Thôn Nà Hoan xã Tân Tiến chức ngày hội Đại đoàn kết

Chiều ngày 14/11/2018, thôn Nà Hoan, xã Tân Tiến tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Đến dự và chung vui với thôn có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện Ủy, chủ tịch UBND huyện.

 Lãnh đạo xã trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá cho các hộ

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn Nà Hoan đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc thôn Nà Hoan thời gian qua, khu dân cư đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Qua bình xét cuối năm 2018, thôn Nà Hoan có 43/52 hộ đạt gia đình văn hóa, 07 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, thôn được công nhận là Khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được, đồng thời, mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Nà Hoan tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư…/.