Thôn Nà Đinh, xã Quang Thuận huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn – Chương trình Nông thôn mới.

Trong những năm qua, người dân thôn Nà Đinh xã Quang Thuận phải sống chung với những con đường làng – trời mưa thì trơn, lầy lội, trời nắng thì bụi đỏ ngầu.

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, người dân thôn thôn Nà Đinh xã Quang Thuận  đã tự nguyện đóng góp tiền của xây dựng đường giao thông, với mức đóng góp nhân dân đóng góp 30% (chủ yếu là đóng góp ngày công), Nhà nước hỗ trợ 70% về nguyên vật liệu để mở rộng tuyến đường vào thôn với chiều dài 150 mét, rộng 2,5  mét, dầy 16cm.  Hiện nay bà con trong thôn đang tích cực làm đường và dự kiến sẽ hoàn thành xong trước ngày 15/5 năm 2014. Con đường hoàn thành là kết quả của sự chung sức đồng lòng, ý Đảng lòng dân, đó là những đổi thay từ chính những đóng góp của người dân nơi đây để xây dựng xóm làng khang trang, sạch đẹp.