Thôn Lủng Lầu được xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2014, bằng nguồn vốn chương trình 135, thôn Lủng Lầu xã Đôn Phong được Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2014, do UBND xã Đôn Phong làm chủ đầu tư, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t­ vÊn vµ x©y dùng Hoa Lư huyện Bạch Thông đảm nhiệm thi công. Đến nay, công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng với tổng diện tích xây dựng là 143,2m2; thiết kế kỹ thuật là nhà xây cấp IV 03 gian, kết cấu tường chịu lực, nền láng xi măng, khuôn cửa bằng gỗ, mái lợp Prôxi măng với tổng mức đầu tư hơn 200 triệu đồng.

Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lủng Lầu xã Đôn Phong hoàn thành và đưa vào sử dựng đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới như hiện nay góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần của người dân nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này./.