Thôn Khuổi cụ, xã phương Linh được đầu tư trên 3 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường.

Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi xã Phương Linh đã được đầu tư hơn trên 3 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường Thôn Khuổi cụ.

Công trình được khởi công từ tháng 10, có chiều dài hơn 2 km, được xây dựng kiên cố bằng bê tông . Công trình do Ban Quản Lý Dự Án huyện làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần 19 tháng 8 Đảm nhiệm thi công, dự tính đến hết tháng 01 năm 2014 sẽ hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ phục vụ tốt hơn việc đi lại của bà con nhân dân thôn Khuổi Cụ, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế cho bà con trong thôn ngày một nâng cao.

Được biết, trong thời gian tới cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phương Linh tiếp tục huy động mọi nguồn vốn của Nhà nước và đóng góp của nhân dân để cải tạo và xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại và góp phần cho việc phát triển sản xuất.