Thôn cốc Thốc, xã Vi Hương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Vừa qua thôn cốc Thốc – xã Vi Hương đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thôn cốc Thốc hiện có 59 hộ, với hơn 200  nhân khẩu; đời sống của bà con chủ yếu là dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp.  Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội  phát triển toàn diện, bền vững nên trong những năm qua, cán bộ, nhân dân thôn  Cốc Thốc đã tích cực  nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Riêng năm 2014, thôn  Cốc Thốc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được hơn 20 triệu đồng và hơm 600 m3 cát sỏi  để làm đường giao thông, thường xuyên duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm và tu sửa đường giao thông, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn .  Do vậy qua bình xét toàn thôn có 37  hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt hơn 62%; trong đó có 13 hộ đạt danh  hiệu gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền;  trên 95% hộ gia đình được sử dụng nước sạch. Diện mạo nông thôn mới đã có những bước đổi thay nhanh chóng nhờ Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng;  quyết tâm tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh trật tự góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Cũng trong ngày hội đại đoàn kết Thôm đã vận động bà con trong thôn đóng góp được 200 nghìn đồng và  hơn 40 kg gạo hỗ  trợ  cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.