Thôn Bản Lạnh tổ chức ngày Hội đại đoàn kết

Ngày 18/11/2014 thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết, đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Bản Lạnh, có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn xã Tân Tiến và đại diện các hộ gia đình trong thôn.

Thôn Bản Lạnh hiện có 62 hộ gia đình, trong  năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết, thi đua phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đến nay đời sống của các hộ gia đình khá ổn định, thôn không còn hộ nghèo…. Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc … Qua bình xét năm 2014 thôn có 42/62 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 32 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục. Phát biểu tại  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của bà con nhân dân thôn Bản Lạnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà nhân dân đã đồng thuận, đoàn kết thực hiện trong những năm qua, đặc biệt là phong trào đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động để xây dựng nhà họp thôn khang trang, sạch đẹp, cũng như phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu thôn Bản Lạnh không còn hộ nghèo, không có người nghiện ma túy…  Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo UBND huyện cũng mong muốn trong thời gian tới, bà con trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực cao hơn nữa, đồng thuận, đoàn kết cùng nhau nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.