THÔM ƯNG XÃ MỸ THANH ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Từ nguồn vốn cân đối ngân sách của huyện, năm 2022  thôn Thôm Ưng được đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn.

Tuyến đường được khởi công tháng 12/2022, có chiều dài hơn 3km, được đổ bê tông mặt đường rộng 2m, với tổng kinh phí đầu từ 3 tỷ đồng. Tuyến đường do UBND huyện làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Dương Anh Thái Bình đảm nhận thi công. Hiện nay, tuyến đường hoàn thành trên 70% kế hoạch, theo đơn vị thi công dự kiến đến hết tháng 6/2023 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Tuyến đường giao thông thôn Thôm Ưng đang hoàn thiện phần nền đường.

 Việc đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thôn thuận lợi trong việc đi lại, trao đổi lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Ngọc Diệp