THỊ TRẤN PHỦ THÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Nhằm đánh giá kế quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP – AN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ngày 27/12/2019, HĐND Thị trấn Phủ Thông tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện.

 Kỳ họp thứ 11- HĐND Thị trấn Phủ Thông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND về phát triển KT- XH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020; báo cáo của UBMTTQ tham gia xây dựng Đảng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán phương án phân bổ ngân sách xã năm 2020. Theo báo cáo của UBND TTPT trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát thường xuyên của HĐND xã đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Về sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện trồng cấy lúa cả hai vụ với tổng diện tích trên 17ha đạt 100% kế hoạch, tổng sản lượng cả năm đạt trên 160 tấn, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 100%KH. Duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua bình xét năm 2019 có 85,44% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, công tác giáo dục thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp đạt 100%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Tại kỳ họp đã thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT- XH, QP- AN năm 2020;  tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2020và tờ trình dự thảo NQ chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND năm 2020./.