THỊ TRẤN PHỦ THÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG NĂM 2020

Ngày 18/7/2020. Đảng ủy thị trấn Phủ Thông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có Đ/c Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện hủy.

                                                                   Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy thị trấn Phủ Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Qua đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân ước đạt 825 tấn, đạt 100,12% KH giao. Tổng thu ngân sách đạt trên 600 triệu đồng đạt 53,6%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; các hoạt động văn hóa- thông tin, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội và công tác trợ giúp người nghèo được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền , hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được đổi mới và có hiệu quả. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” gắn với việc thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI, khóa XII được chú trọng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa còn thấp, một số chỉ tiêu cây màu đạt kết quả chưa cao, sau sắp xếp các cán bộ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ…
Sau khi thảo luận đề ra phương hướng khắc phục như vấn đề còn tồn tại hội nghị đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 đó là: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo gieo cấy hết diện tích, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng trong mùa khô, tăng cường quản lý đất đai, thực hiện chuyển nhượng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của nhà nước. Tăng cường phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MT, đoàn thể, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo chương trình, kế hoạch năm 2020…

Đào Kiên