Thị trân Phủ Thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

0

Ngày 10/7/2018, Đảng bộ thị trấn Phủ Thông đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

    

       Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 28 tỷ đồng đạt 50,9% KH, thu ngân sách đạt trên 54% KH sản lượng vụ xuân đạt trên 93 tấn. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội từng bước nâng cao; quản lý điều hành của chính quyền từng bước được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của cán bộ, nhân dân được cải thiện; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở không ngừng đổi mới. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo triển khai học tập  chuyên đề năm 2018 về  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Đảng bộ đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X, tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

       Hội nghị đã đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổ chức lại sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp; chú trọng đẩy mạnh phát triển chất lượng giáo dục, y tế; tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tập trung chỉ đạo quyết liệt…