Thị trấn Phủ Thông kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam