THANH TRA HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ HÀ VỊ

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Bạch Thông về việc Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn huyện. Sáng ngày 16/10/2019, Đoàn Thanh tra huyện do ông Doanh Thăng Trường – Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng công chức chuyên môn quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo xã Hà Vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra đã được đại diện UBND xã Hà Vị nghe báo cáo về công tác quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo tại địa phương trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Sau khi nghe báo cáo Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra sổ sách, báo cáo quyết toán hàng năm, kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản ban hành của cấp xã trong quá trình thực hiện thu, chi, quản lý các loại Quỹ.

Qua buổi Thanh tra, Đoàn Thanh tra huyện đã nhận xét những ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em và quỹ vì người nghèo. Đồng thời Đoàn Thanh tra cũng yêu cầu đơn vịcần khắc phục, bổ sung, thay thế một số văn bản mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra tại buổi làm việc và yêu cầu đơn vị cần thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng Quỹ trong những năm tiếp theo./.