Thanh niên xung kích, lao động tình nguyện tại xã Tân Tiến

Ngày 18 tháng 10 năm 2015, Chi đoàn Khối Dân – Đảng huyện Bạch Thông phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Tiến tổ chức ra quân lao động tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến.

Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2015 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông phát động. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong 01 ngày, Chi đoàn Khối Dân – Đảng huyện Bạch Thông phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến với tinh thần lao động nhiệt tình, hăng say hơn 50 đoàn viên đã tổ chức đổ bê tông được hơn 50m đường giao thông liên thôn tại thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến tạo điều kiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Những năm qua đường giao thông tại xã Tân Tiến và một số xã của huyện Bạch Thông đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, đường trơn và lầy lội làm ảnh hưởng rất lớn đến giao thông và phát triển kinh tế – xã hội của nhân dân địa phương. Do vậy, hoạt động tình nguyện lần này của Chi đoàn Khối Dân – Đảng huyện Bạch Thông phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Tiến đã thể hiện sự sẻ chia, chung sức của thế hệ trẻ đối với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến chung tay xây dựng nông thôn mới.