THÀNH LẬP MÔ HÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG

Với mục tiêu, giúp đỡ, cảm hoá người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự. Ngày 16/9/2022, UBND xã Nguyên Phúc tổ chức Lễ ra mắt mô hình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng.

Đây là mô hình thứ 2 của huyện Bạch Thông, cũng là mô hình thứ 2 được triển khai tại tỉnh Bắc Kạn sau mô hình đầu tiên được thí điểm tại xã Vi Hương từ năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương, để họ được hỗ trợ sau thời gian bị cách ly khỏi xã hội, có điều kiện được sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời một cách thuận lợi nhất. Ban chỉ đạo Mô hình gồm 13 thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trưởng Công an xã giữ vai trò Phó trưởng ban Thường trực. Có 5 tổ quản lý giám sát tại 5/10 thôn có người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Khi các thôn khác có người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hoà nhập cộng đồng hoặc hết thời gian thử thách thì sẽ thành lập tổ giám sát mới hoặc giải thể theo quy định, nhằm đảm bảo tính liên tục và kịp thời.

Các thành viên mô hình ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thượng tá Nguyễn Văn Kiên, Phó trưởng Công an huyện Bạch Thông khẳng định: Để làm tốt công tác này thì lực lượng công an phải là nòng cốt, hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên bồi dưỡng kỹ năng mềm trong tuyên truyền vận động. Quá trình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù cần mềm dẻo, giúp họ xoá mặc cảm, nhận thức được mình chấp hành tốt chính sách pháp luật là tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Ngọc Diệp