Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

0

Sáng ngày 27/5/2015, UBND xã Lục Bình tổ chức lễ phát động điểm Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. Tham gia lễ phát động có lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, các thầy cô giáo và hơn 100 em học sinh trường Tiểu Học Lục Bình.

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể các cấp, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Nhờ đó, nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tổ chức thường xuyên. Trong đó, tập trung vào nhiều hoạt động như: truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao năng lực và kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhân dịp lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, tổ chức Childfund, quỹ bảo trợ trẻ em xã đã trao tặng hơn 10 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời phát động gây  quỹ bảo trợ trẻ em với tổng số tiền thu được gần 900 nghìn đồng.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. Trong thời gian tới, các cấp từ huyện đến cơ sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia cho trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích; tổ chức hội thi phòng tránh xâm hại trẻ em cho các xã đang thụ hưởng dự án Childfund tài trợ, tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói cấp huyện, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em thông qua các hình thức như thi các trò dân gian, các giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn, văn nghệ nhằm thu hút sự tham gia của các em góp phần hạn chế tình trạng trẻ em sa đà vào các trò chơi mang tính bạo lực không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác./.