Thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 8/2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây