THĂM, TẶNG QUÀ VÀ DỰ LỄ TUYÊN THỆ CHIẾN SỸ MỚI NĂM 2022

Sáng ngày 01/6/2022, huyện Bạch Thông đã thành lập 3 đoàn công tác đến dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại Quân khu 1.

Đ/C Nguyễn Thanh Hà –  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng quà  cho 25 chiến sỹ mới tại Lữ đoàn 382 Quân khu I.

Đoàn thứ nhất do đồng chí Nguyễn Thanh Hà –  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà  cho 25 chiến sỹ và dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại Lữ đoàn 382 Quân khu I. Đoàn thứ hai do đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 15 chiến sỹ và dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại Bộ tham mưu Quân khu I. Đoàn thứ ba do đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 38 chiến sỹ và dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại sư đoàn 346, Trung đoàn 246 Quân khu I.

Đ/C Phùng Đức Hậu –  Uỷ viên ban thường vụ  Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng quà  cho 15 chiến sỹ mới đang huấn luyện tại Bộ tham mưu Quân khu I.  Đ/C Đinh Quang Hưng  –  Phó Bí thư  Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà  cho 38 chiến sỹ tại sư đoàn 346, Trung đoàn 246

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập, rèn luyện của các tân binh; đồng thời động viên, mong muốn mỗi chiến sỹ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội./.

Ngọc Diệp