Thăm tặng quà tết cho gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Mỹ Thanh