Thăm nắm tình hình thực hiện phát triển KTXH tại xã Cẩm Giàng

0

Thực hiện Kế hoạch 207 – KH/HU ngày 7/10/2014, vừa qua Đoàn công tác Huyện ủy do ông Trương Khánh Tuân Trưởng Ban Dân Vận huyện ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng ban như: Phòng Y Tế, phòng Nội Vụ, phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện. Đã đi thăm nắm tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2010 – 2015 tại xã Cẩm Giàng.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã cẩm Giàng đã tập trung chỉ đạo theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, do vậy đã thu được những kết quả khả quan. Bình quân lương thực đầu người 467kg/người /năm; Chăn nuôi tiếp tục được duy trì; công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được quan tâm, chỉ đạo…. kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội đến nay công tác giáo dục phát triển khá đồng bộ, duy trì củng cố bền vững kết quả phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; mạng lưới y tế xã đến các thôn bản vẫn được duy trì tốt; xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, đến nay xã còn 19 hộ nghèo chiếm 3,5%; lao động trong độ tuổi đều có việc làm trong đó: lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ: 58,44%; lao đông công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 14,46%, lao động dịch vụ chiếm 27,1%. Qua thăm nắm đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà xã Cẩm Giàng đã đạt được, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt cần phải cố gắng hơn nữa, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xã cần xác định rõ cơ cấu kinh tế cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, việc xây dựng các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cần chi tiết, cụ thể hơn.