Thăm nắm tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại xã Hà Vị

Thực hiện Kế hoạch 207 – KH/HU ngày 7/10/2014 của Huyện ủy, ngày 02/11/2014 đoàn công tác do ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cũng đại diện một số phòng, ban ngành của huyện đã có buổi làm việc thăm nắm, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2010 -2015 tại xã Hà Vị.

Qua kiểm tra cho thấy từ năm 2010 đến nay nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đã được xã Hà Vị thực hiện đạt so với kế hoạch như: Tổng diện tích gieo trồng lúa; tổng lương thực có hạt cả năm tăng theo các năm, diện tích trồng rừng 147, duy trì và phát triển đàn vật nuôi, duy trì hiệu hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng; các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết như tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, 100% trẻ em trong độ tuổi được uống, tiêm đầy đủ các loại vắc xin, thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều trên 80%, làng văn hóa trên 60%… an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Ngọc Sơn Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện trưởng đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Hà Vị đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như chưa phát huy hết tiềm năng của xã, một số chỉ tiêu chưa đạt đạt kế hoạch, chưa có mô hình điểm đem lại thu nhập cao trong phát triển kinh tế, là xã điểm trong xây dựng NTM của huyện nhưng đến nay xã mới đạt 5/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, xã cần xác định rõ cơ cấu kinh tế cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, việc xây dựng các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cần chi tiết, cụ thể hơn….Việc trước mắt xã cần quan tâm chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND cuối năm, tổ chức tổng kết năm. Tổ chức và chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo kế hoạch.