THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ DƯƠNG PHONG VÀ QUANG THUẬN

Sáng 01/7/2020, Đoàn công tác của BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 cho xã của Dương Phong và Quang Thuận. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Quang Hưng, Quyền Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, các thành viên của BCĐ huyện.

                                Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh làm việc tại xã Dương Phong

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Dương Phong năm 2020. Đến nay, tiêu chí số 1 về quy hoạch UBND xã đã lập quy hoạch chung và được công bố theo quy định; Tiêu chí số 3 về thủy lợi có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nướcchủ động đạt từ 90% trở lên đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Tiêu chí số 4 về điện, xã có 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 99,85% so với yêu cầu. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt theo tiêu chí. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư đạt trên 87%. Tiêu chí số 10 về thu nhập, bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 32 triệu/người/năm. Tiêu chí số 11 về hộ nghèo, công tác xóa đói, giảm nghèo được thường xuyên quan tâm, các chế độ chính sách cho người nghèo được triển khai kịp thời, Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, được đánh giá đạt trên 80%. Tiêu chí số 13, về tổ chức sản xuất, xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, Tiêu chí giáo dục và đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của xã đã đạt 90%, Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật được đánh giá đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Chỉ tiêu số 19 quốc phòng và an ninh luôn được xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Kết quả có 16 tiêu chí đạt so với các tiêu chí và chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra. Hiện nay, còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí môi trường, trường học, cơ sơ vật chất văn hóa.
Đối với xã QuangThuận là xã được tỉnh chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hiện nay, xã đạt 8/19 tiêu chí; các tiêu chí còn lại địa phương đang tập trung các nguồn lực để đâu tư xây dựng hoàn thành trong thời gian tới. Đại hiện lãnh đạo hai xã Quang Thuận, Dương Phong và lãnh đạo UBND huyện đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm, sớm phân bổ các nguồn kinh phí để cho địa phương triển khai xây dựng các tiêu chí chưa đạt. Mong muốn BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận các tiêu chí đạt chuẩn còn lại để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020./.

Ngọc Diệp