THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CỘNG ĐỒNG NGHÈO

 Mới đây, UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Tổ chức Bánh mì cho thế giới và Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em (Hội Khuyến học Việt Nam) tổ chức họp thẩm định các tiểu dự án nằm trong Dự án Cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng giai đoạn 1 tại các xã Tân Tú, Nguyên Phúc.

Các nhóm nòng cốt trình bày các tiểu Dự án tại xã Tân Tú

Qua thẩm định và khảo sát với UBND hai xã Tân Tú và Nguyên Phúc đã tổ chức thảo luận, góp ý và xem xét phương án đề xuất của các nhóm cộng đồng đã xây dựng và thống nhất thông qua các tiểu dự án để thực hiện. Kết quả có hơn 1.000m đường bê tông, hơn 700m đường vào khu sản xuất, hơn 300m2 kè đường, hơn 2.500m mương bê tông, 650m đường ống dẫn nước, 2 phai đập, 3 giếng khoan công nghiệp được xây dựng, 13 máy bơm nước được cấp phát. Qua đó, đã có hơn 1.700 người được hưởng lợi từ các tiểu dự án, chủ yếu là phụ nữ, người nghèo và cận nghèo.

 Dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng giai đoạn 1 do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tài trợ cho 10 thôn đặc biệt khó khăn của hai xã Tân Tú và Nguyên Phúc. Hiện nay, 17 tiểu dự án đã hoàn thành các công trình với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 600 triệu đồng. Các tiểu dự án được giao cho cộng đồng thôn, từ lựa chọn, thiết kế công trình, đến bắt tay vào xây dựng và thực hiện./.

Ngọc Diệp