THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐẠT CHUẨN NTM TẠI XÃ QUÂN HÀ

Chiều 01/7/2020, Đoàn công tác của BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá các tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 cho xã  Quân Hà. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Quang Hưng, Quyền Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, cùng các thành viên của BCĐ huyện.

                                Ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh làm việc tại xã Quân Hà

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xã, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/ năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7% năm. Từ năm 2012 đến nay, xã đã huy động hơn 4 tỷ đồng đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp đối ứng hơn 01 tỉ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm.
Tại buổi làm việc đoàn công tác BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quân Hà khắc phục, như: cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiến độ xây dựng một số công trình thực hiện còn chậm; việc huy động đóng góp của dân ở một số thôn còn gặp khó khăn; thu nhập bình quân của người dân không ổn định và không đồng đều.
Xã cũng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ về nguồn lực nhằm giúp xã Quân Hà trong xây dựng NTM của xã mới sáp nhập. Duy trì, phát triển các tiêu chí các thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng các hạng mục, các tiêu chí NTM trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Hỗ trợ xã thực hiện tốt hơn về tiêu chí môi trường và phát triển kinh tế, cũng như các ngành nghề dịch vụ để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân.

Ngọc Diệp