TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN VẬT NUÔI

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi gia súc, trong những ngày này huyện Bạch Thông đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêm phòng, cũng như triển khai các biện pháp phòng bệnh đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Những ngày này các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung triển khai công tác tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo. Ông Phạm Ngọc Hùng – Phố Chính, thị trấn Phủ Thông cho biết: “Ngay sau khi phố triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo, gia đình tôi đã chủ động đăng ký tiêm phòng đầy đủ cho cả chó và mèo. Tiêm phòng đầy đủ định kỳ không chỉ bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi mà còn bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cũng như những người xung quanh thường xuyên tiếp xúc với chúng”.

Theo kế hoạch năm 2023 toàn huyện triển khai tiêm 5.000 liều vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Trong đó, đợt I huyện triển khai tiêm từ 15/2. Riêng thị trấn Phủ Thông sẽ triển khai tiêm tập trung từ ngày 04-10/3/2023. Đợt II sẽ tiến hành tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo chưa được tiêm trong đợt I. Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi nói chung, tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo nói riêng huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát đàn vật nuôi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Thành lập các tổ trực tiếp triển khai tiêm phòng tại các xã, thị trấn. Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn bảo quản vacxin, tiêm phòng đúng thời gian quy định…

 Tiêm vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại thị trấn Phủ Thông

Bên cạnh thực hiện công tác tiêm vacxin phòng dại, hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tiêm đầy đủ cho đàn vật nuôi. Chị Triệu Thị Gia – Thú y viên thị trấn Phủ Thông cho biết: “Là cán bộ thú y, hàng tháng tôi luôn chủ động theo dõi dịch bệnh đàn vật nuôi. Đặc biệt vào các dịp tiêm phòng đợt định kỳ tôi thường xuyên phối hợp với các thôn, tổ phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân tiêm phòng định kỳ, đúng thời điểm cho đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh…”.

Theo kế hoạch, trong đợt I/2023 toàn huyện sẽ triển khai tiêm 2.950 liều vacxin lở mồm, long móng trâu, bò; 2.950 liều vacxin tụ huyết trùng. Để triển khai có hiệu quả, công tác tiêm phòng huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê số lượng đàn vật nuôi trong diện tiêm phòng. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng triển khai đến tất cả các thôn, giao chỉ tiêu tiêm phòng cho từng thôn, chỉ đạo thú y viên thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi đúng thời gian quy định. Chỉ đạo cán bộ công chức nông nghiệp, thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thôn, bản triển khai tiêm phòng đúng thời gian quy định.

Ông Lăng Văn Thụy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bạch Thông cho biết:“Để triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng đợt I, cho đàn vật nuôi  Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã chủ động đầy đủ vacxin, vật tư cần thiết phục vụ cho công tác tiêm phòng tại các xã, thị trấn. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Tham mưu thành lập các tổ trực tiếp triển khai tiêm phòng tại các xã, thị trấn…”.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn từ huyện đến cơ sở cùng với sự hưởng ứng tích cực, nâng cao nhận thức của người dân, tin tưởng rằng công tác tiêm vacxin phòng bệnh đợt I cho đàn gia súc trên địa bàn huyện sẽ thu được kết quả, góp phần khống chế và tiến tới thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần cho việc phát triển chăn nuôi bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi…/.

Thanh Tuyền