TẬP TRUNG TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2023 CHO ĐÀN VẬT NUÔI

0

Tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.

Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, tiến độ tiêm phòng đợt 2 tính đến thời điểm 13/10/2023: Vắc xin Lở mồm long móng trâu bò: 1.062/2.950 đạt 36,0% KH. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 1.072/2.950 đạt 36,3% KH.Vắc xin Dại chó (tiêm bổ sung): 63 liều.  Để đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, tránh bùng phát dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu: Đảng uỷ các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo Uỷ ban mặt trận tổ quốc  và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền vận động người chăn nuôi chấp hành việc tiêm phòng cho đàn gia súc để tỷ lệ tiêm phòng đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; các xã, thị trấn quan tâm đôn đốc, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thú y cấp xã, thị trấn hoàn thành công tác tiêm phòng đúng tiến độ kế hoạch và đạt chỉ tiêu giao. Cơ quan chuyên môn phối hợp chỉ đạo lực lượng thú y đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, đảm bảo thời gian và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường tuyên truyền về tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi nhằm nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi trong công tác phòng bệnh cho vật nuôi trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn. Thời gian tiêm bổ sung từ nay đến hết ngày 10/11/2023./.

Đào Kiên