Tập trung phát triển chăn nuôi

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các cấp ủy, chính quyền huyện Bạch Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Là huyện thuần nông, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trong đó có ngành chăn nuôi giữ vai trò quan trọng. Nhận thức được điều này, huyện đã có nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện để khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện ký kết ủy thác, tín chấp để người dân có vốn để đầu tư chăn nuôi. Dựa vào điều kiện tự nhiên của từng vùng huyện đã quy thành nhiều vùng chăn nuôi như vùng chăn nuôi đại gia súc tập trung tại các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, Lục Bình, Đôn Phong; vùng chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung tại các xã Quân Bình, Lục Bình, Cẩm Giàng, Tân Tiến, Phương Linh… Bên cạnh đó các xã, thị trấn tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai nhiều chương trình, dự án như phát triển đàn lợn nái móng cái, chăn nuôi gà an toàn sinh học, nuôi trâu bò, vỗ béo….tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT chăn nuôi cho bà con; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung; khuyến khích bà con phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, đến nay, toàn huyện có trên 5.400 con trâu, bò; gần 27.000 con lợn và hơn 208.000 gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân 105 ha/năm. Một số mô hình chăn nuôi giá trị kinh tế cao phát triển tương đối nhanh do được áp dụng  tiến bộ mới về giống, thức ăn, thú y nên đã tăng nhanh về số lượng, chất lượng sản phẩm như đàn lợn, gia cầm, đàn dê….Thời gian tới, huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, đẩy mạnh tăng cường, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại, đưa các giống vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời, tận dụng các chương trình, nguồn vốn để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bền vững./.