TẬP TRUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KINH TẾ – XÃ HỘI

0

Những năm qua, huyện Bạch Thông đã huy động đa dạng các nguồn vốn để tập trung đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

                                     Đường liên thôn Lọ Cặp – Nà Lẹng xã Sĩ Bình đưa vào sử dụng năm 2018

Giai đoạn 2015-2020, huyện Bạch Thông đã huy động tổng nguồn vốn trên 300 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thuỷ lợi, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, trường học, điện, nước sinh hoạt, trụ sở các xã… Các công trình được đầu tư đều phát huy hiệu quả. Đến nay, có 98% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,4% số thôn, tổ phố xây dựng xong nhà văn hóa, trong đó 30% số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn quy định; mạng lưới viễn thông phát triển mạnh, 100% xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động; 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số phòng học được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 14/14 xã, thị trấn có trụ sở làm việc được xây dựng kiên cố. Đặc biệt, đường giao thông được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, bảo dưỡng. Đến nay, 100% xã và nhiều thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; trong đó tỷ lệ đường xã, thôn và đường trục nội đồng được cứng hóa đạt từ 75% trở lên
Giai đoạn 2020-2025, Huyện tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tập trung sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả để ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, các hạng mục trong Chương trình xây dựng nông thôn mới…/.

Ngọc Diệp-Trung tâm VH,TT&TT